شێعر کڵاسیکشێعرنوو

چەن پارچە شێعر ئڕاێ شەنگاڵ و کۆبانی

 

 کوبانی دەخیل ، دەردم گرانە
 بێ دەسـڵاتم لەێ کـرماشانە
 میلەگان مەرز چۊ میل قەفەس
 فەلەجم کەردەن لە د پا و د دەس
 نووام بـەساـنە نیەیلن بـام وە لاد
 گیـان ناقابـڵ بـکەم وە فەداد
 پا بێیە وەگەز بوسیە وە پاوە
 براێ هاوپشتد کۊیەێ پەڕاوە
شێرە دۊیـەت کوباـنی
فەخر هەموو کوردانی
خوەیشگ دیری برا دیری
هەزار خێڵ و قورا دیری
سوژەێ سەدها شێعر نابی
مێژو ماناێ هەر کتابی
کوڕ سەڵاحدین منم
ئفتخار کەم براێ تنم
     کەرەمڕزا کەرەمی
 …………………………………………………………………………………..
                                        هـه‌ڵمه‌ت بـه‌ره‌یل
ئه‌ێ هـه‌ڵمه‌ت بـه‌ره‌یل بــه‌ره‌ێ نیشتمــان
                                               شێــران وێشـه‌ێ خـــاك  كــوردســــان
ســـــان وه‌و سانیــه‌و لیـم هـاتـه‌و زووان      ‌
                                           وه‌ت تا كــه‌ێ ئاخـر له‌ نـاو بــووه‌‌نه‌دان
هه‌ر گوڵێگ  دۊنین  سه‌ونزه‌ له‌ێ خـاكـه
                                           وه ‌خۊن گیانبه‌ختێگ ئاو دریاس كاكـه‌
ئه‌و دۊیه‌ت و كوڕه‌ گیانبه‌خت كه‌ن له‌ڕێ
                                         خــــاك نیـشتماـن چــوه‌ بـۊشیم وه‌ پـــێ
ئــه‌گـه‌ر نــه‌تــوایدن بــۊیـد وه‌ قـوروانـی
                                        واده‌مـــان لـــه‌ نـــاو شــــار كـوبــانـــی
بـا پشت به‌یـم وه‌ یه‌ك چـۊ خوه‌یشك وبـرا
                                       لـه‌ ژێــر چه‌رداخێــگ یــه‌پـه‌‌گـــه‌ هـه‌‌ڵدا
گــه‌لـێگ‌ تۊیه‌نێدن ئمــرو ســه‌ر به‌رز بوو
                                       پشتیوان بـراێ ژێر ده‌س لاێ فه‌رز بـوو
هــه‌‌رگـــز متـمـــانـه ‌ وه‌ هــــۊچ وڵاتــــێ
                                        نـه‌كـه‌‌ین چۊن لـه‌ تـێ خـه‌ێر نییه‌ ساتــێ
یـه‌ێ رووژێ ره‌سین وه‌‌ێ قسیـه‌ێ منــــه‌
                                          ده‌‌س دژمــــن ئــڕاێ مـار پـێ گــردنـــه‌
مــه‌پــرسن هــا كــوو خـــوداێ گــــه‌ورا‌
                                         باوه‌ڕ كـه‌ن تــرسێ بـاێــــدن وه‌و ده‌ورا‌
مــه‌گــه‌ر نیـــه‌زانیــن داعش رێ گــــــره‌
                                           وره‌ێ یـه‌پـه‌گــه لـه‌ خــودا بــه‌رز تــره
بــا‌ مـــن خه‌مبـــار  بــۊشم  لــه‌ ئێـــــره‌
                                           هه‌ڵسنه‌و پـا ئمــرو ســـوو زانـم  دێــره‌
 ئه‌لاموراد جه‌باریان (خه‌مبار)
 …………………………………………………………………………………….
کی
وەتێیە
هەرکە
دۊیەت دێرێ
وجاخێ کوورە
 و
تەژگاێ سییەس
لە
رووژئاوا
بریڤان و ئاگر میلکان
وە
ئاگر تین
بەرخوەدان و خوبەخشی
هەتا هەتاێە
وجاخ وڵاتێگ رووشن کردن
ک
هۊچ
زەلان نەوەواێەێـگ
کوورێیەو نیەکەێد
    جەواد شەریفی .
 …………………………………………………………………………………………………………………..
 
ساڵ خۊن و خاک
شه‌نگاڵ وه م چوه وه م چوه کۆبانی!!
کام وه‌رزه له ساڵ؟
روژه‌گان سییه‌ن و ژاو ئه‌ڵاڵن
کام ساڵه له قه‌ڕن مانگه‌گان ره‌شن و روژه‌گان شه‌ڕ
خۊنو بارؤت وڵات داپووشاس
کام سات له شه‌وار له‌ێره میه‌خ کوتاس
چاوهار چاو هاوردیه کۆبانی گیریاس
شارێ مرێد شارێ سزێد داعش کوشێدو ترکیه بڕێدو به‌شار وڵێ که
راوهار راو هاوردێه شه‌نگاڵ وا بردێه
خه‌وه‌ره‌گان پڕه له مردن و له گرتن و له کوشتن و له بردن
له خۊنو خاکێگ ها د لاێ ره‌سن له ره‌ش پووشه‌یلێگ، رێ داوه‌سن
دنیا دڵگیره‌و ده‌رچێنی نه‌ێریم
پایزه زانین ئمڕوو پایزه!
خۊنبارانه بارانه له‌ێره خۊنبارانه
ئه‌وره‌گان تۊیە‌م ئاواره‌گی پاشن
وا په‌ێام هار ئزرایله بێ ئزن خودا
زه‌ڵانه‌ داسه‌یل، زانی گوڵده‌من
ئاێه‌مه‌گان فیسیه‌ن شاره‌گان گیریه‌ن په‌ریه‌گان بریه‌ن و خوریه‌ن و سێ نخته
هه‌ێ هاوار پایزه
داره‌گان هشکن دارته‌له‌گان پیرن کانیه‌گان وشک
ئاێه‌مه‌گان هۊچ
قه‌ێت قڕان بۊیەو تا بۊیەهه‌ر یه بۊیەو بگر بگر
هه‌میش ئێواران و ئاواره‌گی و قه‌ریبی چڕ، چڕێده‌مان
له ساڵان گووش کورپه‌گان وه زیره کریا و ناوکێان وه ته‌رکه‌ش بڕیا و یه‌کێ گلیا و یه‌کێ خوریا،
ئاێه‌مێگ له قه‌ور سڕیا شه‌هیدێگ که‌فه‌ن کریا
باوگ تێوڵ کڵاشیا و داڵگیش گیس خوه‌ێ بڕیا و خاکێگ گریا
له‌ێ رومه‌ڵخه‌زانه
ساڵ ساڵ خۊنه‌ و خاک و مۊێگه مان و نه‌مان
هاوار که‌م هاوار له هۊرمان نه‌چوود ساڵمان ساڵ خۊنه‌ و خاک
خۊنفه‌قاره ده‌ێد جوو هه‌ڵخه‌ێد جووه‌گان له هه‌له‌ت کۆبانی بوونه چه‌م و چه‌مه‌گان قونه‌ره ده‌ن و ده‌ریا
 ده‌ریایش وڵات، وڵات داپووشێد و هه خۊنه یه‌قه‌ێ دنیا گرێد
خۊنه خۊنخه‌ێده‌و هۊرم  ژانه ژان خه‌ێده‌و هۊرم
ساڵ قۊت قڕ له قه‌ڕن قڕان
هێماێ له هه‌ڵق هه‌ڵه‌بجه خۊنرشێد و له وه‌رقه‌و کوردسان تووژ به‌سێد و  تووژ به‌سێد له هۊرمان چێیه؟
گوپم داخروومیاس تێوڵم که‌نیاس و ناخۊنه‌یلم وشکن له خۊن
له‌چگ نه‌نگم کوته‌ڵ عه‌زه‌ڵیه و میراتی جڵ و به‌رگ ره‌ش
کوته‌ڵ بارن کوته‌ڵ کوو بکه‌م
تا ئاگر نه‌گری زانی ئاگر چوه‌س تا نه‌تاویه‌ێده‌و…!
پاوه‌مانگ ژانم و ژان قروژنه‌کم تاسنێد و تنیش بزان
یه‌ێ ماڵ له‌ێ شاره کوردسانمه و دارێگێیش تمام دارسانم و یه‌ی وێژه له‌ێ خاکه نیشتمانم
جه‌سه‌م زامه ده‌س لاده مه‌کولن زامم کاریه
له مێژوو بپرسن ساڵێگ هه‌س مانگێگ هه‌س هه، هه، هه‌ر روژێگ هه‌س له‌ی خاکه خؤنێگ نه‌رشێد و کوردێگ نخته
ساڵێگ پایز و پایزێگ زاوه‌ر مانگ سیه و مانگێگ شه‌وار
دؤیه‌که هه‌ڵه‌بجه و ئمڕو شه‌نگاڵ و سویش نیه‌زانم
بوو خۊنتێد و خنکیان و مردێ مردن و هه‌ێرو هه‌ێرو
وه داڵگم بۊشن به‌رگ ئازیه‌تی له وه‌ر، له‌وه‌ر نه‌که‌نێد ته‌رمێ ها له رێ و شه‌هێدێگ له کفن
دایه موور بار و کوردسان بڵاون وه گه‌رم شین بکه تا که‌ڕ بوودن که‌ڕ گوش ئێ دنیا
کوردسان قاچ کریه‌ێد و له‌ سه‌رێ جه‌نگ کریه‌ێد و خوریه‌ێد و بریه‌ێد و کوشیه‌ێد
وه م چوه  چووزانم
هه‌رچێگ ت بۊشی هه‌ له‌ێره کریه‌ێد
وه مناڵه‌گان بۊشن تاڵه‌دان له خؤنه‌و خاکدان ئاگر و ساڵدان ساڵ مه‌رگ
بزانن خوه‌ر وه ته‌مه‌ێ چه‌وهیلدان سه‌ره‌تاتگی که‌ێد
 هاوار
وه مناڵه‌گان بۊشن ساڵدان خؤنه‌و خاک، وه‌رزدان هه‌ر پایز
رابردوو کوشتن و ئێسه مردن و دگمانم وه داهاتو
دگمانم وه پایز دگمانم وه‌ێ دنیا دگمانم وه‌ێ دنیا
کەیوومەرس بەڵەدە
……………………………………………………………………………………………………………….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

دکمه بازگشت به بالا