چیرۆک

رێگا و دڵـــــداری – ئەلامراد جەباریان

هه‌ور تیه‌ڵ و چڕوپڕێگ وڵات داگرتێیه،‌ شه‌و چۊنه‌ تیه‌ریكه چه‌و چه‌و نیه‌ۊنێ، ئامه‌د ‌بیس ساڵ له‌یه‌وه‌ر هناێ پا له‌ بان ركاوه‌‌گه‌ نیادو كه‌م فه‌رمانه‌گه‌ گردیاده مشت،‌ چمان له‌ پشت هه‌واپه‌ێما‌ بۊ، چه‌و بڕیاد له‌و‌ جاده‌ێ دۊر و درێژه گ هه‌ چۊ باند فرودگاس،‌ بێ ئه‌وه‌ێگ هۊر‌ له بانان نادیار خوه‌ێ بكردیاد وه‌ره‌و نووا چیاد، هناێ وه‌ سه‌ر كه‌ێف بۊاد، یاگه‌ر چه‌توه‌رێگ عه‌ره‌ق بكیشاده‌و ‌بان له‌ جێ داێره‌ دیاد كه‌‌‌م فه‌رمانه‌گه ‌و خوه‌نیادن:

 • گوڵ وه‌نه‌وشه‌و باخانمی،      شه‌و چراێ دیواخانمی،
 • خوه‌م كرماشانی فارسی نیه‌زانم،    وه‌ زووان كوردی قه‌زاد له‌گیانم،

ئێره‌نگه‌ چوه‌! هه‌گ نوڕێدنه‌ ئێ جاده‌ێ‌ پڕ پێچ و پلۊچه له ‌یه‌گ بنێ نیه‌تیه‌ێ، هرسێ تیه‌ێه‌و بان:

 • ها ت بنووڕه‌ ئێ ده‌ر و بانه‌و، خاون مردێ هۊچی وه‌ ده‌م یه‌كه‌و نییه، هناێ كزه‌ێ سه‌رما له‌ د‌ه‌رز ده‌ره‌گه‌‌و تیه‌ێه‌و‌ ناو ده‌ێ له‌ ئاێه‌م، چۊ تێخ تێژه‌ێگ كزنێده‌و، پایلم چۊنه ‌له‌ تاو سه‌رما بێ حسه،‌ توواناێ زور هاوردن ئه‌و بان پداڵ گازه‌گه‌ نه‌ێرێدن، ڕێبه‌نان ناو خوه‌ێ ها خوه‌ێه‌و،

ئاسمان چه‌ن جارێگه چۊنه‌ به‌ڵاچه‌‌وه‌شنێ ك ئه‌گه‌ر موریژێگیش له بان زه‌ۊ ره‌ێ بوود دۊنیه‌ێ،

 • خوه‌زێه‌و یه‌ێ رووژێگ هه‌ر چێ نادیاره له‌ ئێ دنیا هه‌س بكه‌فێه‌ وه‌ نۊر عه‌قل و زانست، روشنه‌و بوودن، دیارده‌ێك تیه‌ریك و نادیاره‌ نه‌ودن، تاگه‌ر دی كه‌س هه‌وه‌جه‌ێ نه‌ودن گوش له‌ قسیه‌ێ بڕێ دروزن بته‌كنێدن ك كارێیان خه‌ڵه‌تانن مه‌ردمه‌، سه‌رچاوه‌‌ێ ته‌مام گیروگرفته‌ێل ژیان له‌ نه‌زانینه، ئاێه‌م هه‌گ چشتێ بناسێدن ‌لێ نیه‌ترسێ،‌ ترسناك بۊن دیارده‌یل له نادیار بۊنێیانه‌،

له لێژاێه‌گه‌ێ ملیه‌ێ ئه‌سه‌دئاباد بێ ئه‌وه‌ێگ لا بگرێیه ده‌ر قاوه‌خانه‌ێگ كه‌فێه‌و‌‌ ڕێ، هۊرمان خاسێ له‌ لادان ناوڕێ نه‌ێرێدن، درس ده ‌ساڵ له ‌یه‌وه‌ر ناوڕاس مانگ تاوسان بۊ لا داده‌ ده‌ر یه‌كێ له‌و‌ قاوه‌خانه‌یل بان ملیه‌، ئه‌و ساڵ خوه‌ر له‌ گشت ساڵێگ فێشتر چز دیاد، وه‌ڵام گڤه ‌و گژه‌ێ واێ بان ئه‌و ملیه‌‌ روح مردێ زنێیه‌و كردیاد، دۊیاێ شوردن ده‌م چه‌و له‌ حه‌وزێ گ‌ فه‌واره‌‌گه‌ێ هه‌مۊشه‌و داێه‌م وازه‌، چود له‌ بان ته‌خت چوینێگ ك له‌تێ فه‌رش ها له ‌بانێ دانیشێ، قاوه‌چی ك له‌ پشت شیشه‌گه‌و دۊنێده‌ێ ده‌سێ لێ راسه‌و كه‌ێ، كاسه‌ێ ماس، شیشه‌ێ‌ له‌و به‌‌‌د مه‌سه‌وه‌، چه‌ن دانه‌‌خێیار، ێه‌ێ نمه‌كدان نه‌ێده‌و‌ بان مه‌ژمه‌ێگ و به‌ێ له‌‌وه‌ر ده‌مێ دانه‌ێ.

 • خوه‌ش هاتی كاكه‌ ئامه‌د. بفرما.
 • خو‌ه‌شد بو گیانگه‌م. ده‌سد خوه‌ش بو.
 • نوش گیان

ئا‌مه‌د هه‌چۊ كه‌سێگ قه‌نێ هاتۊدنه‌ خوار و هه‌وه‌جه‌ێ فره‌ێ وه‌ ئه‌نسولین داشتوود، چه‌ن پیاڵه كیشێه‌و سه‌ر، خۊن زاێده‌ ژێر پووسێ، چه‌ویلێ ڕمڵ خه‌ێ، ده‌به‌یل دوێگ وه ‌رزه‌و چنیاسه‌ ده‌ور حه‌وزه‌گه‌ تا ئاو سه‌رد فه‌واره‌گه‌ بڕشێیه‌ ملێانا هه‌ چۊ كڕ چه‌رمێگ دۊنێ، هێز گرێ له‌تر به‌ێ، سه‌ر كه‌ێده‌ ناو قاوه‌خانه‌گه‌وه، كامڵه‌پیاێگ دۊنێ ك شه‌واڵ جافیێگ ها له‌ پاێ، په‌لێگ له كه‌ڵاوده‌سماڵه‌گه‌ێ  شوڕه‌و كردێیه،‌ دۊیه‌ت جاێه‌ڵ جوانێ ها وه‌لێه‌و، لوو چه‌پیه‌ێگ ها پێ كه‌ێده‌و، چه‌ندانه‌ نان ساجی، خا كوڵیاێ، ته‌ماته‌ێ‌ ها له‌ تێ، رۊ كه‌ێه‌و‌ دۊیه‌ته‌:

 • سه‌ێران روڵه‌‌ ت بخوه، تا م بزانم ئێ ‌ئاقا پیاوه‌تی كه‌ێ وه‌ل خوه‌ێه‌و بوه‌ێده‌مان! ‌‌‌‌

دۊیه‌ته‌ وه‌ شه‌رمه‌و قردگ قردگ له‌و نانه‌ بڕێ، كه‌مێ خا نه‌ێ له‌ توێ، نه‌ێده‌و‌ ده‌م، تا ئه‌وره‌گه‌ ئه‌ده‌ب ئجازه‌ به‌ێ ده‌م وا ‌كه‌ێ، ئه‌و له‌ مناڵیه‌و فێر بۊیه‌ له ‌هه‌ر كوو پیاێگ بێگانه‌ێ وساس پشت بكه‌ێده‌‌و پێ و چشتێ بخوه‌ێ ئێره‌نگه‌ نیه‌زانێ چوه ‌بكه‌ێ، ئامه‌دیش خاس ئیسفاێ گرێ، د‌ عالیخانی داسه‌ یه‌كه‌و، سه‌روێن گیه‌ڵانی به‌سێ به‌ساس، شه‌ۊ شوڕ قه‌سریێگ ها له‌وه‌رێ، سه‌ێه‌ف سوخمه‌گه‌ێ له‌ ژێر مه‌مگه‌و هه‌ڵوڕانێیه‌، د هون گیس شوڕ سیه‌ێ ته‌خت سینه‌ێ شاردێه‌سه‌و،‌ چه‌ویل مه‌سێ چۊنه‌ ڕه‌ژییه‌ پیا له‌ پا درارێ، كوچك تیه‌ڕیه‌و ده‌نگ.

 • كاكه‌ ئێمه‌ توواێ بچیمه‌ شار بوو زامه‌ت بكیشید ئه‌ول خوه‌دا بوه‌یده‌مان؟

گیرائی چه‌و دۊیه‌ت‌ ئه‌ول‌ گیرائی عه‌ره‌قا ده‌س دا‌نه‌‌سه‌‌و یه‌ك، تا ئامه‌د دڵ و جره‌ت په‌ێیا بكه‌ێ ، زووان راس بكه‌ێ

 • بفرمان باوگه‌، خو وه كوڵ منه‌و نین ، فەره‌یش خاسه،‌ تا ئه‌وره‌ هاو ده‌مێگ دێرم.

كلك نیشان نیه‌كه‌ێ ك مه‌به‌ستێ له‌ هاوده‌م كامێانه‌.

 • سوار بوون، با من پیاڵه‌ێ چای بخوه‌م، هه‌ ئێره‌نگه‌ كه‌فیمه‌ ڕێ.

سویچ ماشینه‌گه‌ واز كه‌ێ، كلك نه‌ێه‌و بان دگمه‌ێ گ ها له‌ وه‌ر ده‌مێ، ماشین نه‌عره‌ته‌ێ كیشێ، هاتێ ئه‌ۊیش زۊخ دڵێ خوه‌ێ وه‌ دۊد‌كه‌ڵ ڕه‌شێگ له‌ ئكزوزه‌گه‌‌و به‌ێه‌ ده‌یشت، ئامه‌د نوڕێده‌ پیره‌پیا، ئی كه‌ش چه‌وێ گل ده‌ێده‌ مل له‌ش لار دۊیه‌ته:

 • خاڵو وه‌ێ شه‌ق نیمه‌روژه‌ ئوخره‌؟
 • ئوخرد خه‌یر بو روڵه‌‌گه‌م، وه‌لا راسێ بتواید من و سه‌ێران دۊیه‌تم توایم سه‌ر به‌یم له‌ ماڵ دۊیه‌ت تره‌كم، هان له‌ شار،
 • هاینه‌ كام ئاوائی؟
 • حه‌سه‌ن ئاوا.
 • خوه‌د كی ناوده؟
 • به‌رزوو . ئڕا كوڕم؟
 • ئه‌ێ [كۊیه‌ له‌ كۊیه‌ نیه‌ته‌تێ ئاێه‌م له‌ ئاێه‌م ته‌تێ ] ئێ دۊیه‌ته‌ هاولده‌و نیاده‌سه‌ شۊ؟
 • نه‌.
 • وه‌تی حه‌سه‌ن ئاوا؟
 • به‌ڵێ

بو تن ئه‌ڵكول ناو ماشینه‌گه‌ داگرێ،‌ پیره‌پیا و دۊیه‌ته‌ هه‌ر كام خه‌نه‌ێ مانا دارێ كه‌ن، وه‌ڵام ماناێ هه‌ركام ئه‌ول  یه‌كا جیاس، خه‌نه‌ێ باوگ ڕه‌گه‌ێ له‌ ته‌زه‌ك هاتێ، وه‌ڵام له خه‌نه‌ێ نه‌رم دۊیه‌ته‌ ره‌نگ ئمێد و‌ بانان خوه‌شێگ دۊنییه‌ێ، له‌ گشت دڵڕفێن تر ساێ سه‌ر ئه‌و خوار خستن وه‌ ژێر چه‌وه‌و نوڕسنه دۊیه‌ته‌س ك دڵ و دین ئامه‌د وه‌ یه‌كه‌و به‌ێ‌، هه‌ر ئه‌و وه‌خته‌سه‌ مه‌ل خه‌ێال سه‌ێران باڵه‌و گرێد‌و چوود تا له‌ سه‌ر لق دار ئه‌زره‌ته‌یلێ بنیشێده‌و، ‌وه تك ده‌نۊك ئه‌ول گوڵپه‌ره‌یل ئه‌وینا بازی بكه‌ێ،

 • بو باێده‌ خوازمه‌نی؟ كوڕ هه‌ڵكه‌فتێ خاسێگه‌،گه‌ن نیه، خودا بكه‌ێ باوگم چشتێ نه‌ۊشێد ناڕاحه‌ت بود‌‌.
 • چۊ چشتێ بزانم له‌ ئێ مه‌ردمه‌ نیدن، چۊ كه‌فتینه‌‌‌سه‌ ئێره‌؟
 • · به‌ڵێ و‌لا كوڕم، ئاواره‌ێ جه‌نگیم، له‌ مه‌ردم قه‌سریم، تازه‌ هێزه‌یل عراق توواسن بانه‌ ناو قه‌سر بار كردیم هاتیمنه‌‌ ئێره‌.
 • نیه‌‌چینه‌و؟
 • نه‌و‌لا، ‌ول ئێ مه‌ردما تێكه‌ڵ بۊمنه‌، وه ‌یه‌كه‌و ژن و ژنخوازیم، ئێكه‌ش حسێگه‌ من وه‌ ئه‌وره‌ دێرم مناڵه‌گان نه‌ێرن، گوناێگیش نه‌ێرن به‌سه‌‌زووانه‌یل، له‌وره‌ نه‌ژیانه‌، خوه‌م جارجارێگ دڵم چۊنه‌ هه‌واێ بان ئه‌فشار و چووار قاپی كه‌ێد هه‌ر هساو نه‌ێرێ، ئه‌ڕاێ عه‌تر گوڵ نارنج تامازرووم، ئه‌ڕاێ دوشاو خورما گیانم ده‌رچییه‌، ئڕاێ په‌ل مه‌ێو و یاپراخ نزیكه‌ شێت بوم.‌ چوه‌ بكه‌م، ئاێه‌م جار وه‌خت ئڕاێ خاتر كه‌سان تره‌ك باێه‌س پا بنه‌ێه‌ مل دڵ خوه‌ێیا،
 • باوگه‌ م نه‌باێه‌س ئێ قسیه‌ ئڕاێ ت بكه‌م، ماشه‌لا خوه‌د له‌ گشت خاستر زانی، ئاێه‌م هیچ كوره‌ وه‌ زێد و ماواێ خوه‌ێ نیه‌ود، پێشه‌نان وه‌تنه‌[سان له‌ جی خوه‌ێ سه‌نگینه]
 • راسه‌ كوڕه‌‌م، له‌ ئه‌وه‌ڵا هیچكام له‌ قسیه‌ێ یه‌ك نه‌‌ڕه‌سیمنه‌و، هه‌م ئه‌وان وه‌ هه‌م ئێمه‌ وه‌ زوانێ یه‌كێ تر قسیه‌ كردیایم تا له‌ یه‌ك بڕه‌سیایمه‌و، وه ‌زوانێگ نه‌ زووان ئه‌وان بۊ نه‌ ئیمه،‌‌ ورده‌ ورده‌ له‌ ناوێان تێویایمه‌و، تا خودا نجات دا زاواگه‌م كه‌فته‌ كرماشان.

ئامه‌د وه‌ل خوه‌ێیه‌و: ئه‌ر خودا نجات به‌ێ ئیاكه كه‌فێه‌‌ شاباد. كه‌م كه‌م گه‌وره‌ شار كرماشان له‌ دۊرا دیار ده‌ێ

 • خاڵو به‌رزو نه‌وه‌تی ماڵ زاواگەد‌ ها له كوو؟
 • له‌ب ئاو
 • خاسه‌ من چمه‌ ئڕاێ شاباد وه‌ كه‌مه‌ربه‌نیه‌و چم ئۊیه‌‌یش ره‌سنم
 • نه‌ ڕوڵه‌ بوه‌ زامه‌ت،
 • نه‌ باوگه نیه‌و، قه‌بوول نیه‌كه‌م، ئاخه‌ چۊ بوودن ریچه‌رمێ و زاێفه‌ێگ له‌ بان جاده‌ وڵ بكه‌م، تا نه‌ڕه‌سنمه‌دانه‌ ده‌ر ماڵ دڵم قه‌رار نیه‌گرێ.

ئێره‌نگه‌ سه‌ێران دڵنیاس ك حس ژنانه‌ێ‌ دروو نه‌‌وه‌تێیه‌‌، ئێ كوڕه‌ خه‌ێاڵاتێ دێرێ، جار تره‌ك خه‌نێ شیرنێ كه‌ێ،

ئامه‌د وه‌ل خوه‌‌ێه‌و:

 • خوه‌م كرماشانی یارم قه‌سریه،‌                          خاترخاێ بۊمه‌‌ ته‌خسیرم نییه‌

وه‌فر له‌ سه‌را وارێ، ئامه‌د هه‌ر چێ ئه‌و نوا چوو دۊنێ كڕیوه‌ ته‌مام ئه‌و چاڵ و به‌رزه‌‌یله‌ له‌ كنار جاده‌ پڕه‌و كردێیه‌، ده‌نگه‌یل قه‌ۊ وه‌فر له‌ ناو دڵ تیه‌ریكی‌ شه‌و ئڕاێ ئازاردان فێشتر ئه‌ۊ ده‌س دا‌نه‌‌سه‌ ده‌س یه‌كه‌و، وه لو واێا له‌ وه‌‌ر نۊر چراخ ماشینه‌گه‌‌ هه‌ڵپه‌ڕن، داپه‌‌ڕن، ‌خڕخوه‌ن، نیشنه‌و، كه‌سێ چوزانێ هاتێ وه‌ ڕیشێ بخه‌نن، پاێ ها له‌ بان ترمزه‌گه‌ وه‌ نه‌رم چوده‌ خوار، هناس سه‌ردێ له‌ دڵ هه‌ڵكیشێ،

 • ئه‌رێ خه‌ێر سه‌رم یار قه‌سری گردم خاتر خا بۊم، ئه‌و خه‌نه‌یله‌ باوگم ده‌ر هاورد، شه‌ڕ داده‌ ده‌سمه‌و، یه‌‌ ده‌ ساڵه‌ بێ وچان له‌ شوونێ گه‌ردم. دی چه مه‌نێیه‌ ئه‌و سه‌رم بارێ؟ ئاواره‌م كردێیه،

هه‌ر پێچێگ هیلێده‌و‌ جی پێچ تر ها له‌ نواێ، تاپوێگ له‌ دۊرا دیار ده‌ێ، هه‌گ نزیكه‌و بو ژنێگ دۊنێ مناڵێگ ها باوشێیه‌و:

 • چۊ بكه‌م، هاتێ ترمز بكه‌م بوومه‌ گل، ها ت بنوڕه‌و ئێ خودا ئڕاێ خه‌راو كردێه‌ وه‌ی ‌‌نیمشه‌و له ‌بان ئێ جاده‌ ته‌پ سڕه‌ چۊ وساس!؟

پا له‌‌‌ بان كه‌ڵاجه‌گه‌ لاوه‌ێدو فشار فێشترێ تیه‌ریه‌و ترمزه‌‌گه‌، كه‌م كه‌م له‌ ده‌ور ماشینه‌گه‌ گرێده‌و، ره‌سیه‌ نزیك ژنه‌، وسێ، سه‌ر له شیشه‌گه‌ به‌ێه‌و ده‌ر:

 • ها خوه‌یشكه، وه‌ێ بێ وه‌خته‌ له‌‌ بان ئێ جاده‌ چوه ‌كه‌ی؟ چۊ وه‌ساێده‌؟
 • ئه‌وه تنی؟ ت؟ تنیدن ئامه‌د؟ شكور وه‌ دیده‌ند، هێمان له‌ێ خه‌ته‌ كار كه‌ی؟، چۊ تا ئێره‌نگه‌ نه‌یمه‌سه‌د.
 • ت كید؟چۊ ناسیده‌م ؟

سه‌ێران ك له‌ خوه‌شحالی ئرمێس زایه‌‌سه‌ ناو چه‌وه‌یلێ هه‌‌گ دۊنێ ئامه‌د نیه‌ناسێده‌ێ، بێ ئه‌وه‌ێ موڵه‌ت به‌ێه‌ پێ وه‌ سه‌ر گوناێا سڕ خوه‌ێدو تیه‌ێده‌و خوار، وه‌ ده‌نگ كزێگه‌و:

 • چوه‌؟ نیه‌‌ناسیده‌م؟ ئەو‌قه‌ره‌ گـۊیه‌ڕیامه‌؟ یاگه‌‌ر نه‌ له‌ هۊرده‌و بردییه‌سه‌م، سه‌ێرانم، سه‌ێران، بوو هه‌ له‌‌‌و یه‌‌‌كم دیدارا دڵم وه‌لمه‌و درو وه‌تۊد؟
 • سه‌ێران، سه‌ێران گیانگه‌م، له‌ هۊره‌و بوه‌مه‌د! خودا نه‌كه‌ێ، یه‌ ده‌ ساڵ ئازگاره‌ له‌ شووند گه‌ردم، شه‌و رووژ هام له ‌فكرد! دڵ چۊ درو ئۊشێ نازه‌نین؟ دڵ هه‌‌رگز درو نیه‌‌ۊشێ، ئه‌وه‌ ئه‌قڵه ها له‌ فكر به‌رژه‌وه‌ندی خوه‌ێ، ت ئڕا له‌وا پێم كردی، ئه‌رێ بۊشم خودا چوه‌ پید بكه‌‌ی، نه‌ نوڕد نیه‌كه‌م، له‌ێره‌ چوه‌ كه‌ی، ئڕاێ كوو چید؟ له‌ێوا گ دیاره‌ ت له‌ جی یه‌گ گووش به‌یده‌ ده‌‌نگ دڵ، كه‌فتیده‌سه‌ شوون ئه‌قڵ، مناڵێگ ها باوشده‌و، به‌وه‌ بان، به‌و، با ئه‌و مناڵه‌ له‌‌ سه‌رما نه‌مرێدن.
 • خودا وه‌ خه‌ێره‌و بارێده‌د ئامه‌د گیان ، ئێ ێه‌تیمه‌ ێه‌سیره‌، ئه‌گه‌ر ئێمشه‌و نه‌ڕه‌سنمه‌‌ دگدڕ ته‌‌ڵه‌‌ف بو.
 • خودا نه‌كه‌ێ، چوه‌ێیه‌؟
 • ناڕه‌هه‌تی خۊنی دێرێ. نه‌تۊیه‌سم تا شه‌وه‌كی بوسیێمه دیارێیه‌و، له ‌به‌ێن چوودن. به‌سه‌زوان ده‌ێن و گوناێ چو‌‌ده‌ ملم.
 • ئه‌رێ ده‌ێن و گوناێ م چوه‌؟

له ‌چۊنه‌ بارودوخێگ فشار ئه‌و بان گاز هاوردن بێ ئه‌قڵیه‌، وه‌ڵام ئامه‌د كه‌م بێ ئه‌قڵی نكردێیه‌، كه‌ڵاجه‌گه‌ گڕێدو ده‌نده‌ ئاڵشت كه‌ێ، گووشه ناڵه‌ێ ماشینه‌گه‌ نیه‌ته‌كنێ،

 • خوه‌د هه‌ول نكه‌ گیانه‌گه‌م، هۊچ نیه‌ود‌ ئیشه‌لا، هه‌ر چۊنێ بوو ره‌سنمه‌ێه دگدڕ‌، بۊش ئڕام چوه‌ ئه‌و‌ سه‌رد هات؟ چیده‌ كوو؟ بێ كردار نه‌وه‌تی دڵ یه‌كێ ئه‌وڵ خوه‌ما بردمه له‌ شوونێ تیه‌ێ؟ با ناو نیشانێگ ئڕاێ بیلمه‌جی، باوه‌ڕ بكه‌ هێمان وه‌‌ خه‌ێاڵ ئه‌و روژه‌و ژییه‌م، هێمان ئه‌و شێوه‌‌ده‌ ها له‌ وه‌ر چه‌وم، وه‌ل ئه‌و شێوه‌ێا ژیه‌م، ئه‌و‌ل ئه‌و شێوه‌ێا ده‌ر‌د دڵ كه‌م، ئڕاێ یه ‌بۊ نه‌‌ناسیمه‌د،
 • هۊچ نه‌ۊش ئامه‌د، هۊچ نه‌ۊش، ده‌رد دڵم نه‌‌كولنه‌و، ئه‌گه‌ر بزانی چه‌نێ گووشم‌ وه‌ ز‌نگ درانه‌گه‌ بۊ تا ئه‌ول بڕێ ژن و پیاێ ماقوڵا له‌ ده‌ره‌گه‌ باینه‌و ناو، چه‌ن جار له‌ خه‌ێاڵ، ده‌نگ زه‌نگ شنه‌‌فتیام، هه‌گ چیمه‌ پشت درانه‌‌گه‌ نك ناهمێ، ‌هووشده‌ جاده‌گه‌و بوو، نه‌چیده‌ خوار. ئامه‌د گیان تازه‌ دیمه‌سه‌ده‌و، با له‌ دییند سێر بخوه‌م، مه‌ێه‌‌ره‌‌مه‌ كوشت.
 • سه‌ێران گیان وه ‌گیان خوه‌د هاتم، باوه‌ڕ بكه‌ هاتم، له‌ شوونێ دڵم هاتم، نه‌یمه‌‌وه‌ێ، ئه‌ول خوه‌دا بردۊده‌ێ، باركردۊن، وه‌تن هه‌گ بم داد‌‌ه‌ مل خانگ هاوساگه‌دانا ئۊیه‌ش بار كردینه‌، خه‌رێ كوو له‌ سه‌ر بگردام، له‌ كوو بگردام له‌ شووند؟

یه‌ێ جار تره‌ك ماشین له‌ جاده‌ ته‌رازێ، له‌ ئسفالت خارج بو، گلێه‌و ده‌ێ

 • نه‌وه‌تی گیانگه‌م چوه‌ وه‌ سه‌ردان هات،
 • ئه‌گه‌‌ر بزانی چه‌ن نه‌‌فه‌ر وه‌ ته‌ماێ ت جوواو كردمه، یه‌ك له‌‌ یه‌ك خاستر، كوڕه‌یل خاس، پۊلدار، جوانی‌دار، لاێه‌قی،
 • درو مكه‌ له‌ م خاستر نه‌ۊنه‌.

سه‌ێران وه‌ خه‌نێگه‌و:

 • ئمجا ت وه‌ ده‌رد چوه‌ خوه‌ێ
 • چۊ له‌ دڵد تیه‌ێ، بێ وژدان، منێگ ئێ هه‌مگه‌ ساڵه‌ وه‌ ته‌ماێ تنه‌و وسامه
 • راسی ئۊشی؟ هێمان ژن نه‌خوازدێه‌؟
 • نه‌ باوه‌ڕ كه‌، وه‌ل‌ خوه‌مه‌و شه‌رت كردم له‌ شوون ت ژن نه‌‌خوازم.
 • خودا مند بكوشێ، رۊم سییه ‌ئه‌و خوه‌م،‌ خه‌جاڵه‌ت وه خوه‌م، ئامه‌د گیان چۊنه‌ ئشقێگ كیمیا‌س، خودا تواسێیه‌ م له‌ لێ بێ به‌ش بۊم، چاره‌م‌ سییه‌س، له‌ راسییا دۊیه‌ت جه‌مائه‌ت به‌دبه‌‌خته‌‌و چاره‌سییه‌‌‌س، هه‌‌گ چه‌ن ساڵ له‌ واده‌ێ شۊ كردنێ گوزه‌رێ كه‌س و كار له‌ پشت سه‌رێ قسیه درس ‌كه‌ن، ده‌س ئڕاێ گرن، ئه‌و وه‌‌خته‌ داڵگ و باوگ هه‌وڵ بوون، هه‌گ هه‌وڵ بۊن هه‌ر بێ باوگ و داڵگێ باێیه‌‌ خوازمه‌نی ده‌نه‌ێ وه پێ،

وه زه‌‌رده‌‌خه‌نه‌ێگه‌و

 • ێه‌ێ روژ كامڵه‌ پیاێگ هاته‌ لاێ باوگم وه‌ته‌ پێ: خاڵو به‌رزو كار و بارم خاسه، ئه‌نجه‌‌ڵ ئه‌سپاو ماڵ كه‌م نه‌ێرم، ژنه‌م مردێیه مناڵ نه‌خوه‌شێ دێرم، نیه‌‌تۊیه‌نم ئێ ماڵ و مناڵ گرده‌و بكه‌م‌ هه‌وه‌جه‌ وه‌ یه‌كێ دێرم خانمی بكه‌ێ، سه‌رتا پاێ گرمه‌ تڵا، قه‌وڵ ده‌م له‌ گوڵ نازگ تر وه‌ پێ نه‌ۊشم، ئێ دۊیه‌ته‌ بێیه‌پیم، باوگ بێچاره‌ نیشته‌‌ ژێر پام، وه‌ت روڵه‌ یه‌‌ ئڕاێ ت خاسه‌، قه‌درزانه،‌ ژن مردێیه، كه‌م كه‌‌‌سر نه‌ێرێ‌.
 • یه‌ مناڵ خوه‌د نییه‌؟
 • نه‌
 • ته‌‌قه‌لا نه‌كردیده‌ مناڵدار بۊد
 • نه‌، مناڵ دار بۊن دڵ خوه‌ش تواێد، ئشق تواێد،
 • ئێره‌نگه‌ چوه،‌‌ ته‌نیاد؟
 • چوه ‌بكه‌م، ته‌نیا موونسم بۊێه‌سه‌‌ ئێ مناڵه‌،
 • باوگد
 • ت خوه‌ش.

جارێ تره‌ك ترۊسكه‌ێ ئێمد له‌ ناو دڵ ئامه‌د داگرسیاد، وه شه‌و‌ق و زه‌وق فێشتره‌و فشار تیه‌رێیه‌ گازه‌گه‌.

 • سه‌ێران گیان دڵنگه‌گان گۊیه‌‌ڕانیه‌؟ جلووه‌ڕ فارسی كردیده‌ له‌ وه‌ر؟ ده‌ور ملی دایدنه له‌ سه‌ر‌، سه‌روێنه‌ گیه‌ڵانی به‌‌‌سه‌گه‌ ها له‌ كوو؟ به‌تیه‌ و شه‌ۊه‌ قه‌سریه‌گه‌ چوه‌ پێ هات؟
 • خاك خه‌وه‌ر به‌‌د ئڕاێ نه‌وه‌ێ، خاس نه‌كرد، ئشق وه‌ ژیان لیم سه‌ن، ئێمد له‌ ناو دڵم كوشت، وه‌یه‌یشه‌و نه‌وساد دڵنگ كوردی و سه‌ورێنه‌گه‌یش له‌‌ وه‌رم كه‌نی، یانه‌گه دۊنی كرد له‌ وه‌رم.
 • ئه‌گه‌ر بتووایدن جار تره‌ك له شاباد كه‌یده‌ێ وه‌ر.
 • یانێ چوه‌؟ چۊ چشتێ خوازمه‌نی لیم كه‌ی.
 • زانی چه‌‌ن ساڵه‌ هامه‌ ته‌ماد؟ ئه‌‌ر قه‌بوول بكه‌ی زانی چه‌نێ خوه‌شحاڵم كه‌ی.
 • منیش له‌ خودامه‌‌ گیانه‌گه‌م.

ئامه‌د زوور فێشترێ تیه‌رێیه‌و گازه‌گه‌ تا ئاخر چه‌سپنێده‌‌ێ، تواێدن ئه‌و مناڵه‌ بۊیه‌‌سه‌‌ سه‌وه‌و خه‌ێرێگ ئڕاێ دیێن سه‌ێران هه‌ر چێ زۊتر بڕه‌سنێده‌ێ‌‌‌ناخوه‌شخانه‌ێا، ئه‌و باێه‌س بۊیه‌ جارێ تره‌ك وه‌ دیدار یه‌ك شاد‌و بوون، تواێدن هه‌ر چێ زۊتر بڕه‌‌سنێدێ‌‌ دگدڕ تا سه‌ێران له نگرانی دراێ، ئێره‌نگه‌ ئه‌ۊیش له‌ چاره‌نۊس مناڵه‌گه‌ خوه‌ێ وه‌ به‌شدار زانێد، چه‌ن جار تره‌ك ماشینه‌گه‌ له‌ جاده‌ خارج بوو ئامه‌د گلێه‌و ده‌ێ

 • كه‌مێ وه‌‌ نه‌رم،
 • تووام ئێ مناڵه‌ زۊتر بڕه‌سنمه‌ دگدڕ. ئاخه‌ گیانه‌گه‌م مناڵێگ ت ئونس گردێه‌سه‌و پێ ئڕاێ منیش عه‌زیزه‌

جار تره‌ك ماشینه‌گه‌ دڵێیه‌ له‌ جاده‌ بچوده‌ خوار، وه‌ فشار فره‌‌ێ ترمزه‌گه‌‌ گرێ، هه‌ یه‌ بوودنه‌ باێه‌س یه‌گ فێشتر له‌ جاده‌ بچوده‌ خوار، ماشین گله‌و بوو، چه‌ن پل خوه‌ێد و له‌ بن گه‌ڵاڵێ نیشێه‌ قنگه‌و. ئامه‌د دۊیاێ ساتێ تیه‌ێه‌و سه‌ر خوه‌ێ

 • خودا بكه‌ێ چشتێ وە سه‌رێیان ناتۊد. تازه‌ دێرم وه‌ ئاوات خوه‌م ره‌سم، له‌ش لارێ له‌به‌ دانه‌سه‌ مل یه‌كا، كوتریاس، ته‌مام له‌شێ ژان‌ كه‌ێ. هه‌‌ خودا به‌زه‌ێ باێده‌ سه‌ێران و مناڵه‌گه‌، خۊن وه‌ ده‌م چه‌وێیا تیه‌ێده‌ خوار، خوه‌م هۊچم نیه‌

ژن مناڵه‌گه‌‌ كه‌ێده‌و سه‌ر، قردگێ له‌ گیان مناڵه‌گه‌ رۊش نه‌ۊیه‌،

 • سه‌ێران، سه‌ێران گیانه‌گه‌م.

سه‌ێران ده‌نگێ لێه‌و نیه‌تیه‌ێ، له‌قنێده‌ێ كه‌فێه‌لاوه‌، خاس ك ئێسفاێ گرێ له‌‌تێ شێشه‌ێ تێژ دۊنی ده‌ور ملیه‌گه‌ دڕیه‌و له‌ كاسه‌ێ سه‌ری چیه‌سه‌و ناو:

 • نه‌ ته‌نیا ره‌سم و روسومه‌‌ لێد سه‌ن، دڵنگه‌‌ كوردیه‌ له وه‌رد كه‌ن، گیاند‌یش لید گرت، هاتی ئه‌‌ر سه‌روێنه‌‌گه‌ له‌ سه‌رد بۊیا لێوا وه‌ پید ناتاد،
 • ئامه‌د وه‌‌ ده‌م گریانه‌و مناڵه‌گه‌ چلكنێیه‌‌ سینه‌وه له‌ لێژایی ئه‌و گه‌ڵاڵه‌ تیه‌ێده‌و  بان له‌ كنار جاده‌ وسێ ده‌س له‌ ماشین راسه‌و كه‌ێ …….

      ‌‌‌                ‌

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

دکمه بازگشت به بالا