قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری

چەوچە

چــــــەوچـە

بانــێ تیەتە و تیەت نییە ژێرێ تیەتە و تیەت نییە گــــــیا خــــوەرە و گا نــــییە   هەفــی سەرە و مار نییە [ ۱ ] جــــواو …. ؟ ………………………………………………….. باڵ دێـــــــرێ ، پا نەێـــــــــرێ زگ دڕیاسە ، حاڵ نەێرێ [ ۲ ] جــــواو ….؟ ………………………………………………….. دار سەونز شەش پەل ، سەونز …

درێژە »