قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری

مەسڵەت

چەن مەسڵەت کوردی – لە کووکردنەوەگان نیما عەزیزیان

۱.خزمەت وە ناکەس  چۊ دار بیدە               باخەوان لە بید هەر نائمیدە         ۲.میەێ  یەکەتر  گورگ بردەێ                گەماڵ  ژار مل خوەێ شکان       ۳.مووریژ  کەفتە ئاو، وەت : دنیا لاو بردەێ       ۴.م میر و ت میر،   کی دەس بنەێدە خەمیر       …

درێژە »

ئیمه‌ وه ئۊیه‌ نیه‌‌ڕه‌‌سیم خودا ئیوه بڕه‌سنێده‌ ئیمه‌ێا

  هسارە : لە ناو فەرهەنگ و ئەدەبیات فۆلکلۆر کوردی مەسڵەت جیگاێ تایبەتێگ دێرێدن . فەرە لەێ مەسڵەتەیلە وە مدوو تەتیان باوەتێگ کەفتێیەسە ناو دەم خەڵک و فەرەلێیان چیرۆکێگ هە لە پشتێ. بەڕێز داریوش مرادی مەتەڵ بڕێگ لەێ مەسڵەتەیلە کووەو کردێیە ک ئڕاێ شارەزایی فەرەتر ئیوە بەردەنگەیل بەڕێز لەێرەودۊا لە …

درێژە »