قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری

بازی

هشارهشار – کووکردنەوەێ : شارام ئەکبەری

بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ کریه‌ێد زوورم وه سه‌ردی و گه‌رمی …

درێژە »

ئه‌ڵه‌ش مه‌ڵه‌ش

کووکردنەوە : شارام ئەکبەری هسارە –  بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ …

درێژە »

زه‌ڕه‌ مشته‌کی

کووکردنەوە : شارام ئەکبەری هسارە –  بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ …

درێژە »

بازی چــۊزان

کووکردنەوەێ : شارام ئەکبەری هسارە –  بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ کریه‌ێد …

درێژە »

هشار هشار – کووکردنەوەێ شارام ئەکبەری

هسارە – بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ کریه‌ێد زوورم وه سه‌ردی و …

درێژە »

بازییەیل کوردی

کووکردنەوەێ : شارام ئەکبەری هسارە : بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ …

درێژە »

بازییەیل کوردی – شـارام ئــــەکبــــەری

هسارە : بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ کریه‌ێد زوورم وه سه‌ردی …

درێژە »

لاوە لاوەێ تایبەت وە کوڕەیل

مـــاڵه‌یـــله‌گــه‌ێ وه‌ر و پشـــت وێــژنگ بارن ئڕاێ گـــووشت یه‌كـڵه‌ كــوڕه‌م كه‌ڵێگ كــوشـت ســــــەرەگـــەێ و پــووسـەگـەێ بــــرد را مــــاڵ دووسەگـــــەێ لـە کـەل رنـوو(۱) بـردەێ بـان مـــاچــێ کــــــرد لـە دەزۊران ۱ : کــۊیەێـگە لە ناوەێن ئیلام و ئەێــوان  

درێژە »

لاوە لاوە تایبەت وە ئافرەتەیل

دۊیە‌تم دۊیه‌ت دۊیه‌تانه‌ ئـاو سـه‌ر تیـه‌تانـه‌  پرتاڵەگان  وەرێ ئەوریشم و کەتانە گووشوارەگان گووشێ لە یاقووت و مەرجانە یه‌ دۊیه‌ت منه‌ وه‌ ته‌نیا نیه‌مه‌ێ وه‌ گه‌نج دنیا یه‌ دۊیه‌ت منه‌ هه‌مۊشه‌ گه‌رت وه‌ باڵاێ نه‌نیشه‌ ده‌ردد له‌ ناو چه‌وانم به‌خه‌ڵخه‌ف  شه‌وانم خودا شكر به‌شم دا شینكه‌ر  بان له‌شم دا

درێژە »